Det Formelle Samfunn (FS) er en selskapsforening som søker å fremme formalitet i en verden hvor man ofte kan oppleve at tradisjoner, fokus og interesse for kvalitet må vike for andre hensyn.

Vår kjerneaktivitet er å arrangere formelle selskaper som ball og middager for våre medlemmer. Fra tid til annen arrangeres også medlemsmøter av mer uformell natur.

Foreningen er et samfunn åpent for interesserte medlemmer, hvor medlemskontingenten (kroner 500) i hovedsak brukes til å fasilitere selskapelig aktivitet for medlemmene.

Om du ønsker å bli tatt opp som medlem i det Formelle Samfunn kan du sende epost til styret@formalitet.no, så vil styret behandle ditt kandidatur.